Tuesday, November 09, 2004

Thatcher vs Blair

[1] I miss Maggie.